Asesoría Fiscal

Xestoría completa que abrangue dende a elaboración dos libros contables ata a presentación dos modelos tributarios precisos e a asistencia ante requirimentos da AEAT.

Asesoría Laboral

Consello sobre a mellor forma de contratar, recursos humanos e xestión laboral completa para a elaboración de nóminas, rexistro horario, seguros sociais, altas, baixas, etc…

Asesoría Mercantil

Creación de novas empresas. So nos tes que comentar o teu proxecto e nos te aconsellamos cal é a forma legal que mellor se adapta as súas necesidades, realizando posteriormente todos los trámites para constituir a empresa e rexistrar logo e marca comercial.

Avogados

Acompañamos aos traballadores e empresarios nas súas necesidades habituais como en despedimientos ou incapacidades.

Asemade, acompañamos ás persoas físicas na súa esfera xurídica mais íntima e persoal, cos asuntos penais e de familia.

AVOGADOS

O xerme de Axestion- Xurídico, se remonta ao ano1997, cando se fundou en Santiago BARREIRO AVOGADOS,  que viña a ser un bufete tradicional pero con ideas novas.

Na actualidade somos un equipo multidisciplinar centrado nas necesidades xurídicas de PEMES e autónomos, pero que continuamos coa nosa formación e experiencia nos dereitos de familia, sucesión e penal.

Urbanismo

Avogados

Laureano Manuel

 

 

Diego

Xosé Antón

Víctor

Contacto

  •  Rúa do Vintecinco de Xullo 4, 15703 Santiago de Compostela
  • Rúa Méndez Núñez 8, 36600 Vilagarcía de Arousa

 

Teléfono: 986 186 248

 

Whatsapp: 666 620 200

 

info@axestion.com

Enviar mensaxelimpiar